กิจกรรมออกบูธของจั๊บจั๊บ

THAIFEX ANUGA ASIA 2023

วิธีใหม่ในการลองผลิตภัณฑ์นานาชาติจากทั่วโลก ที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกของสหภาพยุโรปในสหรัฐอเมริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณภาพความปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับได้หลายยี่ห้อ รูปแบบ: อาหารปลอดภัย, คุณภาพอาหารยุโรป, อาหารยุโรปนำเข้า