กิจกรรมออกบูธ

THAIFEX ANUGA ASIA 2023

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมด้านอาหาร

HOFEX 2023

งานแสดงสินค้าด้านอาหารและการบริการชั้นนำของเอเชีย

FHA SINGARPORE 2023

FHA-อาหารและเครื่องดื่ม งานแสดงสินค้าในสิงคโปร์

THAIFEX ANUGA ASIA 2022

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมด้านอาหาร

FHA SINGARPORE 2022

FHA-อาหารและเครื่องดื่ม งานแสดงสินค้าในสิงคโปร์